Phê duyệt hệ thống

2

Đối tác BYD của chúng tôi đã đến nhà máy của chúng tôi để xin chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TS16949 (IATF).


Thời gian đăng bài: 20/10-2020