index_advantage_bn

Sản phẩm mới

  • Nhân viên

  • Ngày thành lập

  • Khu vực xây dựng

  • Giá trị đầu ra 2018

tại sao chọn chúng tôi

  • Triết lý kinh doanh của công ty tôi là "Sự nghiệp cần phải có chuyên môn, và thành công đạt được nhờ tư duy". Chúng tôi đã cam kết nghiên cứu và phát triển sản phẩm đinh lăng, lấy công nghệ làm cốt lõi. Công ty đã được chứng nhận ISO9000 vào năm 2007, đã đạt được và thực hiện quản lý chất lượng TS16949 vào năm 2017 và cải tiến lên IATF16949 vào năm 2019. Giá trị sản lượng năm 2018 là gần $ 15.000.000,00.

Tin tức