Hội thảo không bụi

3

Công ty chúng tôi đã bắt đầu công tác chuẩn bị nhà xưởng không bụi từ đầu tháng 10, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng.


Thời gian đăng bài: 20/10-2020